Γενικά

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και εφαρμογών, διαθέτοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, αυτός εκσυγχρονίζεται διαρκώς με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτυπώσεις - Χαράξεις

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων παντός είδους εκτάσεων, μικρών ή μεγάλων, αγροτεμάχιων ή οικοπέδων, εντός ή εκτός σχεδίου για ιδιωτική, συμβολαιογραφική ή δικαστική χρήση καθώς και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία όπως Δασαρχείο & Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε επιτυγχάνουμε τρισδιάστατη, πλήρη και ακριβή απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με το σκοπό της μελέτης και την κείμενη Νομοθεσία.

Διαβάστε Περισσότερα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Υπεύθυνα, γρήγορα και οικονομικά αναλαμβάνουμε τη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, με γνώμονα πάντα την τήρηση των προδιαγραφών που διέπονται από την εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

 

Οι κύριες χρήσεις ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι οι παρακάτω:

Διαβάστε Περισσότερα

Οριοθετήσεις - Εντοπισμοί ακινήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου σας.

Κατόπιν μελέτης στοιχείων τα οποία θα αναζητήσουμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και επιπλέον εκείνων των στοιχείων που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας - συμβόλαια, και των προσαρτώμενων σε αυτά σχετικών διαγραμμάτων) εντοπίζουμε με ασφάλεια και οριοθετούμε το ακίνητό σας, καθώς και τα σημεία που αφορούν στη γραμμή Αιγιαλού – Παραλίας, Δασικών πολυγώνων, ρεμάτων κλπ.

Διαβάστε Περισσότερα

Κατατμήσεις - Συνενώσεις ιδιοκτησιών

Αναλαμβάνουμε κατατμήσεις /συνενώσεις αγροτεμαχίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) προτείνοντάς σας την καλύτερη πρόταση τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα

Κτηματολόγιο - Δασαρχείο

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη Δήλωση της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο,  όπου αυτή κι αν βρίσκεται,  γρήγορα  & οικονομικά. 

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με τη σύνταξη του σταδιακά αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα μετεγγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία.

Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτες Φωτοερμηνείας - Φωτογραμμετρίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες φωτοερμηνείας – φωτογραμμετρίας, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αεροφωτογραφίες από αρμόδιες Υπηρεσίες,  οι οποίες αποτελούν  χρήσιμο εργαλείο για την απόδειξη στοιχείων περασμένων ετών.

Η Φωτοερμηνεία είναι η μελέτη με την οποία μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα αντικείμενο και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες γι αυτό, εξετάζοντας αντίστοιχες αεροφωτογραφίες που το περιέχουν.

Με την εξέταση αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών μπορούμε να βγάλουμε ακόμα πιο χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για την ύπαρξη κτιρίων, δρόμων, για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, το είδος της βλάστησης και των καλλιεργειών, για την ύπαρξη δέντρων ή μη, τα όρια αιγιαλών και ρεμάτων, κλπ.

Διαβάστε Περισσότερα

Διορθωτικές Πράξεις Εφαρμογής

Με τις πράξεις αυτές διορθώνονται τυχόν σφάλµατα της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής μιας Πολεοδομικής μελέτης, όπως σφάλμα:

  • στην αποτύπωση των ορίων της αρχικής ιδιοκτησίας,
  • στην καταχώριση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή
  • στον τίτλο κτήσης του ακινήτου

Διαβάστε Περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι κάποιο οικόπεδο (ή ακόμη και τα όμορά του) αν και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, εν τούτοις δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή κάποιες από αυτές, προκειμένου να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση), τότε απαιτείται Πράξη Τακτοποίησης ώστε να καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο με την κατάλληλη διαμόρφωσή του (προσκύρωση οικοπέδων ή ακόμα και οδών, μεταβολή ορίων, σχημάτων, επιφάνειας) αποβλέποντας στη βέλτιστη δομική εκμετάλλευσή του (Ν.Δ. 17.7.1923 & Ν.Δ. 690/1948 (Α΄ 133)).

Διαβάστε Περισσότερα