Κτηματολόγιο - Δασαρχείο

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για τη Δήλωση της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο,  όπου αυτή κι αν βρίσκεται,  γρήγορα  & οικονομικά. 

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με τη σύνταξη του σταδιακά αντικαθίσταται το ισχύον σύστημα μετεγγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) - Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Χωρικές μεταβολές (διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, ορίων και επιφάνειας)
  • Συνενώσεις ιδιοκτησιών
  • Συλλογή και επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
  • Καταχωρήσεις εγγραπτέων πράξεων
  • Έκδοση - παραλαβή πιστοποιητικών
  • Συμπλήρωση και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων
  • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
  • Κτηματολογικοί Πίνακες

 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αντιρρήσεις των αναρτημένων δασικών χαρτών έως τις 25/9/2017!!!
Τα εργαλεία θεσμοθετήθηκαν και υπάρχουν.
Ενημερώσου, δράσε και τακτοποίησε τη γη σου

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος  στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων με τις απαιτούμενες, από την υφιστάμενη Νομοθεσία, προδιαγραφές  που αφορούν στις Δασικές υπηρεσίες, για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων

Για πρώτη φορά, υλοποιήθηκε στη χώρα μας ανάρτηση Δασικών Χαρτών  σταδιακά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών ανήκει στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία έχει θεωρήσει την ορθότητα των ορίων και του χαρακτηρισμού των εκτάσεων που απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες (Ν. 3889/2010)  (www.ktimatologio.gr)

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα, επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποβολή αντιρρήσεων στην ειδική επιτροπή.